User Tools

Site Tools

A PCRE internal error occured. This might be caused by a faulty plugin

Sidebar

{{indexmenu> | navbar js}}

adwokat_katowice_super_jest

====== Adwokat Katowice super jest ====== Proces rozwodowy z cudzoziemcem /obcokrajowcem przed sądem polskim Rozwód Polaków mieszkających za granicą Często spotykaną sytuacją jest taka, w której Polacy pobrali się w kraju, po czym wyjechali za granicę i po jakimś czasie chcą się rozwieść i zrobić to w Polsce. Nie jest tajemnicą, że rozwód w Polsce to o wiele mniejszy wydatek zarówno na opłaty sądowe jak i na pomoc adwokacką. Nic więc dziwnego, że większość osób decyduje się na zainicjowanie procesu rozwodowego w kraju. Obywatele Polscy mieszkający na stałe w innym kraju mogą bez najmniejszych problemów rozwiązać swoje małżeństwo przed polskim sądem. W sytuacji tego typu sądem odpowiednim jest sąd usytuowany w miejscu wspólnego zamieszkania lub pobytu pary. Jeżeli miejsce takie nie istniało, to sprawa musi być skierowana do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania strony pozwanej., Jeśli i to nie jest wiadome, odpowiednim do rozpoznania sprawy będzie sąd usytuowany tam, gdzie mieszka powód. Rozwód z obywatelem państwa z terenu Unii Europejskiej Rozwód z cudzoziemcem/obcokrajowcem zamieszkującym w UE przebiega w oparciu o paragrafy Rozporządzenia Wspólnoty Europejskiej z dnia 27 listopada 2003 roku. Rozporządzenie to szczegółowo opisuje jurysdykcję sądów odnośnie do spraw małżeńskich i rodzinnych. W sprawach o separację, rozwód i o unieważnienie małżeństwa na podstawie tego samego aktu normatywnego powinien zająć się sąd: - sąd wspólnego zwykłego przebywania stron albo ostatniego miejsca zwykłego pobytu stron, jednakże tylko wówczas, gdy jedna z nich ciągle tam zamieszkuje albo - druga strona ma w tym miejscu pobyt zwykły albo gdy pozew zostanie wspólnie złożony przez strony albo - żona lub mąż ma w tym miejscu zwykły pobyt lub - strona będąca powodem ma zwykły pobyt, jeśli pobyt ten trwał nie mniej niż jeden rok tuż przed wystąpieniem o rozwód albo - ma pobyt zwykły, ale w miejscu tym przebywała przez niemniej niż pół roku zanim do sądu wpłynął pozew rozwodowy i należy do obywateli państwa członkowskiego UE. Rozwód z Cudzoziemcem/obcokrajowcem z kraju znajdującego się poza terenem Unii Europejskiej Odnośnie cudzoziemca /obcokrajowca nie zaliczającego się do obywateli żadnego państwa unijnego właściwość sądu wskazywana jest przez przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego, a konkretnie przez jego część obejmującą jurysdykcję/właściwość krajową. Sąd Polski odpowiedni będzie w następujących okolicznościach: - obie strony przebywały lub mieszkały ostatnio na terenie Polski, zastrzegając że jedna ze nich cały czas tam mieszka lub ma miejsce zwykłego pobytu lub - minimum 12 miesięcy przed zainicjowaniem sprawy w sądzie strona powodowa zamieszkuje albo ma miejsce zwyczajnego pobytu na terenie kraju lub - powód zalicza się do obywateli Polski i przez co najmniej pół roku przed oddaniem sprawy do sądu ma miejsce pobytu albo zamieszkania w Polsce [[http://prawo.adwokat-katowice-as.pl|adwokat katoice opinie i recenzje]]

adwokat_katowice_super_jest.txt · Last modified: 2017/01/07 16:26 by 155.133.64.18